Confidentialitate

Prin acceptarea „Termenilor si conditiilor” prezente, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Bio House Concept SRL (furnizarea CNP-ului nu este obligatorie), precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Bio House Concept SRL, pentru tratarea comenzilor on-line, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la de la Bio House Concept SRL, atat prin mijloace tiparite cat si prin mijloace electronice (email). Bio House Concept SRL nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu incurajaza spam-ul si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania Bio House Concept SRL in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17812/2010 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Bio House Concept SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct si companiilor de curierat. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.
Conform Legii 677/2001 Cumparatorul are urmatoarele DREPTURI:

1. Dreptul la informare.
2. Dreptul de acces la date; dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
3. Dreptul de interventie asupra datelor; de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001.
4. Dreptul de opozitie; dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
6. Dreptul de a se adresa justitiei.

In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. 2, 3 si 4 persoana vizata va inainta catre Bio House Concept SRL prin posta la adresa Str Drumul Fermei, Nr. 123, Ilfov, 077160, Bucuresti sau la email contact@bio-house. ro o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare.

Vanzatorul nu poate fi facut responsabil pentru pierderile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Vanzatorul nu poate fi facut raspunzator in nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de bio-house.ro in scopul precizat in prezentul document.
Datorita faptului ca datele cu caracter personal stocate de sistemul bio-house.ro sunt transmise pe cale electronica, Vanzatorul nu poate fi facut raspunzator in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare.